Ильхам Алиев

Материал из Викицитатника
Ильхам Алиев
Статья в Википедии
Произведения в Викитеке
Медиафайлы на Викискладе

Ильха́м Гейда́р оглы Али́ев (азерб. İlham Heydər oğlu Əliyev; род. 24 декабря 1961[1][2][3], Баку[d]) — премьер-министр Азербайджана (2003), затем президент Азербайджана (с 2003). Сын Гейдара Алиева.

Цитаты[править]

 • Мы выбирали демократический путь не под чьим-либо давлением. Мы понимаем, что без демократизации общества предусмотренные нами крупные экономические проекты не могут быть успешными. Этот путь — наш стратегический выбор. [4]
 • Я верю в счастливое будущее Азербайджана. Уверен, что наша страна и впредь будет развиваться и укрепляться. Демократия в Азербайджане получит дальнейшее развитие, будут обеспечены политический плюрализм, свобода слова. Наша страна станет современным государством. Для того, чтобы добиться всего этого, в Азербайджане многое необходимо сделать. Но для осуществления всего этого и превращения Азербайджана в могущественное государство, прежде всего, необходимо продолжить в стране политику Гейдара Алиева.[5]
 •  

Я хорошо осведомлен о его образе мышления. По существу, это демонстрирует агрессивную суть Армении. Это страна находится в тисках проблем. Количество покидающих эту страну людей измеряется десятками тысяч. Экономика страны находится в полном кризисе – бедность, нужда, безнадежность. Нет ни одного нормального предприятия. Если не будет зарубежных пожертвований, зарубежных покровителей, то эта страна погибнет. При том, что реальная численность населения составляет 1 миллион 800 тысяч человек, эти люди претендуют на исконные, исторические земли Турции. Они считают, что решили нагорно-карабахский вопрос. Они ошибаются. Нагорный Карабах – это азербайджанская земля и остается азербайджанской землей. Настанет время, когда Азербайджан или мирным, или военным путем восстановит свой суверенитет над Нагорным Карабахом. Но выступать с территориальными претензиями к такой великой стране, как Турция? Это попросту свидетельствует о том, что в головах этих людей чего-то не хватает. Они живут не в реальном мире, а в созданном ими же мире грез. Они должны пробудиться ото сна, вернуться в реальный мир и хотя бы сравнить себя с Турцией. Нельзя сравнивать слона и муравья.[6]И. Алиев, оценивая слова Президента Армении Сержа Саргсяна «Мы завоевали Нагорный Карабах, а новое поколение пусть завоюет Агры-даг», на совместной пресс-конференции с премьер-министром Турции Реджеп Тайибом Эрдоганом.

 

Onun düşüncə tərzinə yaxşı bələdəm. Əslində bu, Ermənistanın işğalçı mahiyyətini göstərir. Bu ölkə problemlər içindədir. Bu ölkədən qaçanların sayı on minlərlə ölçülür. Ölkə iqtisadiyyatı tam böhran içindədir - yoxsulluq, səfalət, ümidsizlik. Bir dənə də olsun əməlli-başlı müəssisə yoxdur, xarici ianələr, xaricdən himayədarlıq edənlər olmasa bu ölkə çökər. Belə olan halda, real əhalisi 1 milyon 800 min nəfər olan halda bu adamlar Türkiyənin əzəli, tarixi torpaqlarına iddia edirlər. Onlar hesab edirlər ki, Dağlıq Qarabağ məsələsini həll ediblər. Onlar yanılırlar. Dağlıq Qarabağ Azərbaycan torpağıdır, Azərbaycan torpağı kimi qalır. Vaxt gələcək, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ üzərində öz suverenliyini ya barış yolu ilə, ya da hərb yolu ilə bərpa edəcəkdir. Ancaq Türkiyə kimi böyük bir ölkəyə qarşı torpaq iddiasında olmaq? Bu, sadəcə onu göstərir ki, bu adamların başında nəsə çatmır. Onlar real dünyada yaşamırlar, özlərinin yaratdığı xülya dünyasında yaşayırlar. Onlar o yuxudan oyansınlar, real dünyaya qayıtsınlar və özlərini Türkiyə ilə, heç olmasa, müqayisə etsinlər. Fil ilə qarışqanı müqayisə etmək olmaz.

 •  

Нагорный Карабах — это исконная, историческая азербайджанская земля. Так было всегда, так есть и сегодня. Просто он временно находится под оккупацией. Однако эта оккупация не может длиться долго. Я абсолютно уверен в том, что территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена любым путём. Для этого мы должны стать ещё сильнее.[7]Из речи И. Алиева на торжественном военном параде по случаю 93-й годовщины создания Вооруженных сил, 26 июня 2011.

 

Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır, tarixi Azərbaycan torpağıdır. Bu, həmişə belə olub, bu gün də belədir. Sadəcə, müvəqqəti olaraq işğal altına düşübdür. Ancaq bu işğal çox çəkə bilməz. Mən tam əminəm ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü istənilən yolla bərpa ediləcəkdir. Bunu etmək üçün biz daha da güclü olmalıyıq.

 • Владимир Ильич оставил огромный след в истории человечества. Память о нём живёт в сердцах миллионов людей на планете. [8].
 • Мы познакомились 25 лет назад на концерте в Баку. Буквально через несколько месяцев после этого мы поженились. С тех пор живём вместе. У нас прекрасные дети, которыми мы гордимся, и очень дружная семья. Я считаю, что близкие отношения в семье — это самая большая ценность для любого человека. Семья — это главное, семья — основа общества. Воспитание, которое дети получают в семье, не может заменить ни школа, ни институт. Когда дети видят отношения между родителями, когда они видят любовь, взаимопонимание и тёплые чувства, они растут добрыми. Я в семейном плане очень счастливый человек, я живу с любимой женой 25 лет, а ощущение — будто мы поженились совсем недавно. [9]
 • Меня приняли по справке, в которой официально утверждалось, что мне буквально через пять месяцев исполнится 16 лет. Первый год учёбы был самым ответственным. Одно дело учиться в Баку сыну первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана, а другое — в Москве, в совершенно иной среде да ещё в таком молодом возрасте. Но я не подвёл отца, учился хорошо в институте, а затем и в аспирантуре. [10]
 •  

Я вспоминаю, сколько необоснованных обвинений прозвучало против меня за возвращение на Родину и освобождение азербайджанского офицера – Рамиля Сафарова, сколько нападок совершили на меня лицемерные зарубежные политики. Европарламент даже принял резолюцию по этому вопросу и осудил мои шаги. Но я и сегодня могу с полной решимостью сказать, что Азербайджан возвратил на Родину, освободил своего офицера и восстановил справедливость. Но посмотрите, сколько необоснованных нападок было против Азербайджана за это в мировой прессе и различных международных организациях. Разумеется, эти нападки не могли иметь никакого влияния. Так как никакая сила не может повлиять на волю, решения Азербайджанского государства. Мы восстановили справедливость и не отступим от своей политики и впредь. Но почему те, кто разглагольствовал по этому вопросу, сегодня не видят памятники, установленные фашистам в Армении? Почему армянских террористов, совершивших террористические акты, в том числе в европейских странах, освобождают и экстрадируют в Армению, где к ним относятся как к героям? Почему этого не видят?[11]Из речи И. Алиева на открытии Губинского мемориального комплекса геноцида, 18 сентября 2013.

 

Mən xatırlayıram ki, Azərbaycan zabitini – Ramil Səfərovu Vətənə qayıtdığına və azadlığa buraxdığıma görə mənə qarşı nə qədər əsassız ittihamlar səsləndi, nə qədər riyakar xarici siyasətçilər mənə qarşı hücumlar etdilər. Hətta Avropa Parlamenti bu məsələ ilə bağlı qətnamə qəbul etmişdir və mənim addımlarımı pisləmişdir. Mən bu gün də tam qətiyyətlə deyə bilərəm ki, Azərbaycan öz zabitini Vətənə qaytarmışdır, azadlığa buraxmışdır və ədaləti bərpa etmişdir. Ancaq baxın görün, buna görə dünya mətbuatında, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycana qarşı nə qədər əsassız hücumlar edilmişdi. Əlbəttə ki, bu hücumların heç bir təsiri ola bilməzdi. Çünki Azərbaycan dövlətinin iradəsinə, qərarlarına heç bir qüvvə təsir edə bilməz. Biz ədaləti bərpa etmişik və bundan sonra da öz siyasətimizdən dönməyəcəyik. Ancaq nə üçün bu məsələ ilə bağlı öz səslərini ucaldanlar bu gün Ermənistanda faşistlərə qoyulan abidələri görmürlər? Nə üçün terror aktları, o cümlədən Avropa ölkələrində bu aktları törədən erməni terrorçuları sərbəst buraxılır və Ermənistana qaytarılır, orada isə onlara qəhrəman kimi münasibət göstərilir? Nə üçün bunu görmürlər?

 •  

К сожалению, нормы международного права не действуют. Решения международных организаций остаются на бумаге, несправедливость продолжается. В таком случае, конечно же, усиливающееся Азербайджанское государство должно полагаться и полагается только на свою силу. Так же, как отражено в заключительной экспозиции этого мемориального комплекса, 95 лет назад в результате деятельности Кавказской исламской армии и боев, которые велись вместе с местными силами, Баку был очищен от армян. Наступит день, если нормы международного права не будут восстановлены и Армения будет продолжать свою захватническую политику, наша армия скажет свое окончательное слово. Сегодня у нас есть сила для того, чтобы сделать это.[12]Из речи И. Алиева на открытии Губинского мемориального комплекса геноцида, 18 сентября 2013.

 

Əfsuslar olsun ki, beynəlxalq hüquq normaları işləmir. Beynəlxalq təşkilatların qərarları kağızda qalır, ədalətsizlik davam edir. Belə olan halda əlbəttə ki, güclənən Azərbaycan dövləti yalnız öz gücünə güvənməlidir və öz gücünə güvənir. Necə ki, bu memorial kompleksin son ekspozisiyasında əks olunduğu kimi, 95 il bundan əvvəl Qafqaz İslam Ordusunun fəaliyyəti və yerli qüvvələrlə birlikdə aparılan döyüşlər nəticəsində Bakı ermənilərdən təmizləndi. Gün gələcək əgər beynəlxalq hüquq normaları bərpa olunmazsa və Ermənistan öz işğalçı siyasətini davam etdirərsə Ordumuz son sözünü deyəcəkdir. Bunu etmək üçün bu gün bizim gücümüz vardır.

 •  

В Азербайджане предпринимаются большие шаги по развитию демократии, есть все свободы — свобода слова, свобода собраний… В Азербайджане полностью обеспечены все другие свободы — свобода совести, свобода религии.[13]Из речи И. Алиева на церемонии распределения квартир в построенном для журналистов здании по случаю Дня национальной печати, 22 июля 2013.

 

Azərbaycanda demokratiyanın inkişafında böyük addımlar atılır, bütün azadlıqlar vardır - söz azadlığı, sərbəst toplaşmaq azadlığı… Azərbaycanda bütün digər azadlıqlar — vicdan azadlığı, din azadlığı tam təmin edilibdir.

 •  

Растут наш политический вес и экономическая мощь. Это видят и те, кто нас любит, и те, кто не любит. Тех, кто радуется нашим успехам, достаточно много. Но есть и силы, которые нас не любят, недоброжелатели. Их можно разделить на несколько групп. В первую очередь, наши основные враги – мировое армянство и находящиеся под его влиянием лицемерные, погрязшие в коррупции и взяточничестве политики. Те политики, которые не желают видеть истину и занимаются в различных местах очернением Азербайджана. Существующие на деньги армянского лобби члены некоторых парламентов, некоторые политические деятели и пр.[14]Из речи И. Алиева на конференции, посвященной итогам третьего года реализации «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2009-2013 годах», 28 февраля 2012

 

Bizim siyasi çəkimiz, iqtisadi gücümüz artır. Bunu bizi istəyənlər də görür, istəməyənlər də. Bizim uğurlarımıza sevinənlərin sayı kifayət qədər çoxdur. Amma istəməyən qüvvələr də, bədxahlar da vardır. Onları da bir neçə qrupa bölmək olar. Birinci növbədə bizim əsas düşmənlərimiz dünya erməniliyi və onların təsiri altında olan riyakar, korrupsioner, rüşvətxor siyasətçilərdir. O siyasətçilər ki, həqiqəti görmək istəmir və müxtəlif yerlərdə Azərbaycanı ləkələməklə məşğuldurlar. Bəzi parlamentlərin erməni lobbisinin pulu ilə dolanan üzvləri, bəzi siyasi xadimlər və sair.

 •  

Вот конец этого. Если бы он [Пашинян] говорил с нами на нормальном языке, не осквернил наш священный город [Шушу], то мы, конечно, живя надеждами, старались бы решить этот вопрос путем переговоров. Но на каждом шагу провокация, на каждом шагу оскорбление. И он считает, что мы с этим будем мириться?! Сейчас мы показали кто есть кто. Мы гоним их [военно-политический режим Армении и «правительство» НКР][15] как собак! Азербайджанский солдат гонит их как собак! Поднимает на оккупированных землях азербайджанский флаг! В их окопах находится азербайджанский солдат! Их посты в наших руках! Их танки водим мы! Другая их боевая техника в наших руках, грузовые машины в наших руках! Мы выполняем и будем выполнять свою спасительную миссию![16]Из обращения И. Алиева к народу во время Второй Карабахской войны, 4 октября 2020

 

Bax budur bunun sonu. Əgər bizimlə normal dildə danışsaydı, bizim müqəddəs şəhərimizi mundarlamasaydı, əlbəttə, biz ümidlərlə yaşayıb çalışardıq ki, bu məsələ danışıqlar yolu ilə həll olunsun. Amma hər addım təxribat, hər addım təhqir və hesab edir ki, biz bununla barışacağıq?! İndi biz göstərdik kim-kimdir. İti qovan kimi qovuruq onları! Azərbaycan əsgəri onları iti qovan kimi qovur! İşğal edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağı qaldırılır! Onların səngərlərində Azərbaycan əsgəri dayanır! Onların postları bizim əlimizdədir! Onların tanklarını biz sürürük! Onların digər silahlı texnikaları bizim əlimizdədir, yük maşınları bizim əlimizdədir! Biz xilaskar missiyamızı icra edirik və edəcəyik!

 •  

Вместо того, чтобы обвинять меня в том, что армяне не будут иметь здесь свободной печати, давайте поговорим об Ассанже. Простите, сколько времени он провел в посольстве Эквадора и за что? Где он сейчас? Вы [правительство Великобритании] держали это лицо в заложниках за журналистскую деятельность, по сути, морально и физически убили его. Это сделали вы, а не мы. Теперь он находится в тюрьме. Если вы занимаетесь такими делами, то не имеете морального права говорить о свободной печати.[15]Из интервью И. Алиева телеканалу BBC News, 6 ноября 2020

 

In order to accuse me saying that Armenians will not have free media here, let’s talk about Assange. How many years, sorry, how many years he spent in Ecuadorian embassy and for what? And where is he now? For journalistic activity you kept that person hostage actually killing him morally and physically. You did it, not us. And now he is in prison. So you have no moral right to talk about free media when you do these things.

 •  

Я всегда убеждал азербайджанский народ в том, что буду достойно, преданно служить Родине, родному народу. Рад, что сдержал данное слово. Как всегда верен своему слову. Сообщить об этом азербайджанскому народу в такой исторический день, – может быть, один из самых счастливых дней в моей жизни. Ты свободна, родная Шуша! Мы вернулись, родная Шуша! Мы возродим тебя, родная Шуша! Шуша наша! Карабах наш! Карабах – Азербайджан![17]Из обращения И. Алиева к народу во время Второй Карабахской войны, 8 ноября 2020

 

Həmişə Azərbaycan xalqını əmin edirdim ki, mən Vətənə, doğma xalqıma ləyaqətlə, sədaqətlə xidmət edəcəyəm. Şadam ki, sözümün üstündə durmuşam. Həmişə olduğu kimi, sözümə sadiq olmuşam. Bu tarixi bir gündə Azərbaycan xalqına bu müjdəni vermək mənim həyatımda bəlkə də ən xoşbəxt günlərimdən biridir. Əziz Şuşa, sən azadsan! Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq! Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik! Şuşa bizimdir! Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!

Об Ильхаме Алиеве[править]

 •  

Для нас было бы наиболее предпочтительно, чтобы победил действующий президент Ильхам Алиев.
 

  — президент Армении Серж Саргсян о президентских выборах в Азербайджане[18][19] [1]

Примечания[править]

 1. Энциклопедия Брокгауз
 2. Munzinger Personen
 3. Davos 2014 Participant List
 4. День прав человека в Азербайджане — 18 июня. История и особенности праздника в проекте Календарь Праздников 2010
 5. Цыганов, Олег Владимирович Ильхам Алиев: открытый мир = англ. Ilham Aliyev: Open world. — М.: Хроникёр, 2008. — С. 8. — ISBN 978-5-90123852, ББК 63.3(2)6-8
 6. Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской Республики
 7. Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской Республики
 8. Символ надежды и веры — Газета «Правда»
 9. http://www.baku-media.ru/journal/news47.php
 10. Формула власти: 55 интервью в золотом галстуке. — М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2005. — 580 с.
 11. Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской Республики
 12. Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской Республики
 13. Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской Республики
 14. Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской Республики
 15. 1 2 Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской Республики
 16. Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской Республики
 17. Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской Республики
 18. http://obozrevatel.com/abroad/60259-sargsyan-armenii-vyigodna-pobeda-alieva-na-vyiborah-v-azerbajdzhane.htm
 19. http://kavpolit.com/sargsyan-pobeda-alieva-na-prezidentskix-vyborax-v-azerbajdzhane-byla-by-vygodna-dlya-nas/